Головна

Щорічник наукових праць
«ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

Щорічник наукових праць «Правова держава»Заснований у 1992 р. та виходить один раз на рік.

Засновник: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Щорічник включено Наказом МОН України від 16.05.2016 № 515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» до Переліку наукових фахових видань України.

Основною метою та завданнями видання є поширення інформації про наукові дослідження фундаментальних проблем теорії та історії держави і права, державотворення і державного управління, адміністративного, цивільного, підприємницького, трудового, аграрного, кримінального та міжнародного права; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню правових інформаційних ресурсів.

Головний редактор: Ю.С. Шемшученко.

Відповідальний редактор: Н.М. Пархоменко.

Редакційна колегія: В.П. Нагребельний, О.Ф. Андрійко, О.В. Батанов, А.П. Гетьман, В.П. Горбатенко, І.С. Гриценко В.Н. Денисов, О.В. Зайчук, Н.М. Пархоменко, О.О. Кваша, О.М. Костенко, І.О. Кресіна, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Малишева, В.П. Нагребельний Н.М. Оніщенко, В.Ф. Сіренко, О.В. Скрипнюк, П.Б. Стецюк, В.В. Сухонос, Г.П. Тимченко, М.О. Теплюк, І.Б. Усенко, Н.М. Хуторян, О.І. Ющик, W. E. Butler, G. Tamburelli, J. Zaleśny, A. Bragyova.

Адреса редколегії:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
01601. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 227
тел. 278-58-91, факс 228-54-74
E-mail: pravova.derzhava.idp@gmail.com

Мова видання: українська, англійська, російська.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ISSN online: 2617-9776
          print:  0869-2491

  G Analytics
разработка сайта веб студия