Batanov ╬.V.

Yearly journal of scientific articles ôPravova derzhavaö Volume 30 (2019), 126-138 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-126-138

Batanov ╬.V. Actual problems of constitutional and legal provision of gender equality in local self-government: domestic and international experience

The problems of the theory and practice of ensuring the principles of non-discrimination on the basis of gender and gender equality in local self-government are considered. In modČern international political and sociological discourse, the notion of local self-government, decentralization and the functioning of territorial communities are often considered in connecČtion with the concept of gender. Attention is focused on the fact that ôgender mainstreamingö means not just adding a ôfemale componentö to projects and programs. It is, first of all, an analysis and consideration of the various conditions and requirements for women and men, the roles they play in society as a whole, and in the territorial communities and processes of decentralization of public authority, in particular. After all, the idea of the value of a human person, his rights and freedoms at the local level ľ within the limits of local self-government and processes of institutionalization of the municipal authority ľ is most clearly shown and is tested. Recognition and formation in Ukraine of local self-government, deep economic and political transformations in society and the formation of a new democratic state on this basis are directly related to the development and practical implementation of fundamentally new approaches to human rights and freedoms for us, to resolve both national and regional, as well as local problems in this area. The main international standards are analyzed, as well as acts of national legislation proclaiming these principles.

Among the key challenges and opportunities for gender equality in Ukraine: promoting gender mainstreaming in local self-government and strengthening the role of territorial comČmunities in this area, introducing a gender perspective in policy at the local level to ensure access to state and municipal policies for all citizens who have an impact on the daily life of women and men, the elimination of gender stereotypes in the territorial communities and the promotion of gender equality and local-regional dimension functioning of society, the develČopment and implementation of strategies for gender equality and gender mainstreaming in various aspects of life of local communities and of local government and so on. One of the most gender-sensitive issues characteristic of modern Ukraine is their limited access of women to the authorities in general and the municipal authorities, in particular.

It proves that local self-government is one of the most gender-sensitive forms of democracy.

Key words: gender equality, non-discrimination, human rights, territorial community, deČcentralization, local self-government.

References

1. Herbut V. S. Pravo na seksualnu oriientatsiiu ta gendernu identychnist: sutnisnyi zmist ta harantii zakhystu: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.02 źKonstytutsiine pravo; munitsypalne pravo╗. Uzhhorod, 2019; Zhuravlova H. S. Pryntsyp rivnosti ta zaborony dyskryminatsii u konstytutsiinomu pravi: dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.02 źKonstytutsiine pravo; munitsypalne pravo╗. Uzhhorod, 2018. 436 s.; Ravlinko Z. P. Zaborona dyskryminatsii: zahalnoteoretychne doslidzhennia: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 źTeoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen╗. Lviv, 2016. 201 s.; Tovpeko Ya. K. Realizatsiia konstytutsiino-pravovykh norm pro prava liudyny shchodo seksualnykh menshyn: porivnialno-pravove doslidzhennia: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.02 źKonstytutsiine pravo; munitsypalne pravo╗. Kyiv, 2017. 259 s. ta in.

2. Uvarova O. Prava zhinok i henderna rivnist v Ukraini. Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny. Ofitsiinyi sait. URL: https://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/.

3. Analiz vrazlyvosti zhinok ta cholovikiv v konteksti detsentralizatsii na terytoriiakh Ukrainy, shcho postrazhdaly vid konfliktu. Nikoho ne zalyshyty ostoron. Zvit. Veresen 2017. Pidhotovlenyi u ramkakh spilnoi prohramy PROON ta OON Zhinky źVidnovlennia upravlinnia ta spryiannia prymyrenniu v postrazhdalykh vid kryzy hromadakh Ukrainy╗. 72 s.

4. Suslova I. Uchast zhinok v Ukrainskii politytsi. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. 2016. ╣ 2 (34). S. 18ľ19.

5. Henderna rivnist u mistsevomu politychnomu zhytti ta henderna kontseptsiia u mistsevii politytsi v Ukraini. Dokument do obhovorennia pidhotovlenyi p. Vyshneiu Bachanovich, konsultantom z hendernoi rivnosti za koordynatsii Departamentu spivrobitnytstva ta zovnishnikh vidnosyn Sekretariatu Konhresu mistsevykh ta rehionalnykh vlad Rady Yevropy. Liutyi 2018. 38 s.

6. Hendernyi monitorynh KVU na mistsevykh vyborakh 2015 roku / Komitet vybortsiv Ukrainy. URL: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:2015% D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BF%D0%BF.

7. Hendernyi monitorynh vyboriv. Molodyi vik dlia cholovikiv ľ perevaha, a dlia zhinok ľ nedolik. Zhinky u politytsi, 2 lystopada 2015 r. URL: http://vybory2012.wcu-network.org.ua/Gendernii_montoring_viborv_Molodii_vk_dlja_cholovkv_-_perevaga_a_dlja_zhnok_%E2%80%93_nedolk; Khaos iz zastosuvanniam hendernoi kvoty na mistsevykh vyborakh ye priamym naslidkom bezsystemnosti zakonodavchoi roboty parlamentu / OPORA, 1 zhovtnia 2015 r. URL : http://www.oporaua. org/news/8607-haos-iz-zastosuvannjam-gendernoji-kvoty-na-miscevyh-vyborah-je-prjamym-naslidkom-bezsystemnosti-zakonodavchoji-roboty-parlamentu-opora.

8. Semra Amet. Spryiannia hendernii politytsi v diialnosti asotsiatsii ta orhaniv mistsevoi vlady. Krashchi praktyky Spilky asotsiatsii mistsevykh orhaniv vlady pivdenno-skhidnoi Yevropy (NALAS) URL : https://www.auc.org.ua/sites/default/files/semra_nalas_-_gender_mainstreaming_at_local_level_upd_ukr.pdf.

9. Deklaratsyia o horodakh y druhykh naselennikh punktakh v novom tisiacheletyy: Pryniata rezoliutsyei S-25/2 spetsyalnoi sessyy Heneralnoi Assambley ot 9 yiunia 2001 hoda / Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/ru/995_849.

10. Vsemyrnaia deklaratsyia Mezhdunarodnoho soiuza mestnsikh orhanov vlasty (MSMOV) o roly zhenshchyn v mestnom samoupravlenyy (Zymbabve. 1998 h.). Uchastye zhenshchyn v rukovodstve horodamy. URL : http://www.owl. ru/win/docum/un/habitat/declar.htm.

11. Hendernyi pidkhid: Kontseptsiia, metodolohiia ta prezentatsiia krashchykh praktyk, Rada Yevropy, 2014 r., m. Strasburh, s. 41. URL : https:// rm.coe.int/1680596135.

12. Rekomendatsiia 148 (2004) pro hendernyi pidkhid na mistsevomu ta rehionalnomu rivniakh: stratehiia spryiannia rivnosti mizh zhinkamy ta cholovikamy v mistakh ta rehionakh. Konhres mistsevykh ta rehionalnykh vlad Rady Yevropy , 27 travnia 2004 rik. URL : https://rm.coe.int/168071a54.

13. Rezoliutsiia 176 (2004) pro hendernyi pidkhid na mistsevomu ta rehionalnomu rivniakh: stratehiia spryiannia rivnosti mizh zhinkamy ta cholovikamy v mistakh ta rehionakh. Konhres mistsevykh ta rehionalnykh vlad Rady Yevropy, 27 travnia 2004 rik. URL : https://rm.coe.int/16807191f2.

14. Rezoliutsiia 405(2016) ta Poiasniuvalnyi memorandum pro henderne biudzhetuvannia, CG 31(2016)10 final, Komitet upravlinnia Konhresu mistsevykh ta rehionalnykh vlad Rady Yevropy, 21 zhovtnia 2016 r. URL: https://rm.coe.int/1680718ce9.

15. Rezoliutsiia 391(2015) pro borotbu iz zrostaiuchoiu bidnistiu sered zhinok: vidpovidalnist mistsevykh ta rehionalnykh orhaniv vlady, Konhres Rady Yevropy, 21 zhovtnia 2015 r. URL : https://rm.coe.int/16807199f1.

16. Yevropeiska khartiia rivnosti zhinok i cholovikiv u zhytti mistsevykh hromad, Rada Yevropeiskykh munitsypalitetiv ta rehioniv, traven 2006 rik, m. Insbruk. URL: http://www.ccre.org/docs/ charte_egalite_en.pdf.

17. Analitychnyi zvit źDetsentralizatsiia ta mistseve vriaduvannia yak potentsial hendernoi rivnosti╗ (Zakliuchnyi). Pidhotovlenyi BF źIntelektualna perspektyva╗. Kyiv, 2011. S. 37ľ38.

<< ═ÓšÓń

­Óš­Óßţ˛ŕÓ ˝ÓÚ˛Ó Ôňß ˝˛ˇńŔ