Protsenko I.

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
398-407 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-398-407

Protsenko I. The rights of foreigners as a component of the OSCE’s «human dimension»

The article emphasizes that the international community has not developed a special in¬ternational treaty that would regulate the rights and freedoms of foreigners. International le¬gal regulation in this sphere is carried out by extending to this category of individuals the fundamental rights and freedoms of the person with the definition of the peculiarities of their application. Indeed, the rights and freedoms of foreigners are more multifaceted and complex, which cannot be settled through a single document, is separated from human rights in general. Today, this way of legal regulation of the rights of foreigners is used both at the universal and regional levels, in particular, the OSCE human rights protection system, which, due to its insti¬tutional structure and regular multidimensional meetings, including on the issues of «human dimension», responds promptly to violations of human rights, including foreigners (primarily refugees, stateless persons, migrant workers) and thus demonstrates the real state of affairs in this area.

A general analysis of the OSCE documents on the «human dimension» has made it possi¬ble to identify groups of rights of foreigners who have found regulation in them, namely: rights arising from freedom of movement, establishing contacts between people and family reunifi¬cation, refugee rights, stateless persons and the rights of migrant workers. In addition, this analysis showed that, initially, freedom of movement was regulated in the OSCE documents in close connection with the establishment of contacts between people and family reunification, and only in the Vienna document 1989 it was established as the right of an individual. The regulation of the rights of refugees within the framework of the OSCE was formed on the basis of the causes of large flows of this group of individuals, the main among which were armed conflicts that took place in the territories of the states-participants of this international or¬ganization. Therefore, the OSCE paid great attention to the right of refugees to return to their state of origin and the rights that facilitated their reintegration. Labour migration was initially considered in the OSCE documents as a problem that should be addressed by interested States on the basis of the OSCE documents, but it was further recognized that the issue of migrant workers has a human dimension and can be raised within the framework of the Vienna and Moscow Human Dimension Mechanism.

Key words: rights of foreigners, Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE human dimension.

References

1. Hoffmann B. von, Thor K. Internationales Privatrecht einschlisslich der Grundzuege des Internationalen Zivilverfahrensrechts. 8. neu bearbetete Auflage des von Karl Firsching¬begrundeten Werkes. Muenchen, 2005. S. 44.

2. Savchuk K. O. Istoriia mizhnarodnoho prava : kurs lektsii. Kyiv : «TsP «KOMPRYNT», 2013. S. 47. (ukr)

3. Lukashuk I. I. Mezhdunarodnoe pravo: Obschaya chast: ucheb. dlya studentov yurid. fak. i vuzov. Izd. 3-e, pererab. i dop. M., 2005. S. 387 (ros)

4. Vseobschaya deklaratsiya prav cheloveka, prinyata i provozglashena v rezolyutsii 217 A (III) Generalnoy Assamblei ot 10.12.1948 g. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_015 (data zvernennya: 27.12.2018) (ros).

5. Mizhnarodnyi pakt pro eko¬nomichni, sotsialni i kulturni prava, pryiniatyi 16.12.1966 r. Heneralnoiu Asambleieiu OON. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042. (data zvernennia: 27.12.2018). (ukr)

6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava, pryiniatyi 16.12.1966 r. Heneral¬noiu Asambleieiu OON. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043. (data zvernen¬nia: 27.12.2018). (ukr)

7. Tolstyih V. L. Kurs mezhdunarodnogo prava : M., 2009. S. 741. (ros)

8. Deklaratsiya o pravah cheloveka v otnoshenii lits, ne yavlyayuschihsya grazhdanami stra¬nyi, v kotoroy oni prozhivayut, utverzhdennaya Rezolyutsiey # 40/144 Generalnoy Assamblei OON ot 13.12.1985 g. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_227. (data zvernennya: 27.12.2018). (ros)

9. Zaklyuchitelnyiy akt Soveschaniya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope ot 01.08.1975 g. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 (data zvernen¬nya: 10.01.2019). (ros)

10. Itogovyiy dokument Venskoy vstrechi gosudarstv-uchastnikov So¬veschaniya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope ot 15.01.1989 g. (Publikuetsya v izvle¬cheniyah). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_081 (data zvernennya: 10.01.2019). (ros)

11. Deklaratsiya Stambulskoy vstrechi na vyisshem urovne Organizatsii po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope ot 19 noyabrya 1999 g. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_167 (data zvernennya: 10.01.2019). (ros)

12. Helsinkskiy dokument SBSE 1992 goda «Vyizov vremeni peremen»
URL: https://www.osce.org/ru/mc/39534?download=true (data zvernennya: 11.01.2019). (ros)

13. Budapeshtskiy dokument SBSE 1994 g. «Na puti k podlinnomu partnerstvu v novuyu epohu» URL: https://www.osce.org/ru/mc/39558?down¬load=true (data zvernennya: 11.01.2019). (ros)

14. Lissabonskiy dokument 1996 g. URL: https://www.osce.org/ru/mc/39543?download=true. (data zvernennya: 14.01.2019). (ros)

15. Stambulskiy dokument 1999 g. URL: https://www.osce.org/ru/mc/39573?download=true (data zvernennya: 14.01.2019). (ros)

16. Itogovyiy dokument Madridskoy vstrechi 1980 goda predstaviteley gosudarstv-uchastnikov Soveschaniya po bezopasnosti i sotrudniche¬stvu v Evrope, sostoyavsheysya na osnove polozheniy Zaklyuchitelnogo akta, otnosyaschi¬hsya k dalneyshim shagam posle Soveschaniya ot 06.09.1983 g. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_080 (data zvernennya: 18.01.2019). (ros)

17. Dokument Kopenga¬genskogo soveschaniya Konferentsii po chelovecheskomu izmereniyu SBSE ot 29.06.1990 g. (Privoditsya v izvlecheniyah). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082?lang=ru (data zvernennya: 18.01.2019). (ros)

18. Parizhskaya hartiya dlya novoy Evropyi. Itogovy¬iy dokument Soveschaniya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope, sostoyavshego¬sya v Parizhe 21.11.1990 g. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_058 (data zvernennya: 21.01.2019). (ros)

19. Dokument Moskovskogo soveschaniya Konferentsii po chelovecheskomu izmereniyu SBSE ot 03.10.1991 g. (Publikuetsya v izvlecheniyah) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_084/conv (data zvernennya: 21.01.2019). (ros)

<< Íàçàä

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ