Yavir Vera

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 514-523 p.

Yavir Vera. Legal political science as a post-non-classical research paradigm.

Introduction. The institutionalization of legal political science in the structure of political science and legal knowledge as a process of forming a new post-non-classical research paradigm is studied. The integration of politics and law within the framework of legal political science is a reflection of the objective interaction and development of politics and law in the modern world. The creation of legal political science as a research paradigm in the context of the integration of scientific knowledge confirmates that the development of science is a complex, complex dialectical process in which differentiation is accompanied by integration, there is interpenetration and unification into a whole variety of different ways of learning, understanding , ideas. Therefore, the aim of the article is to trace the institutionalization of legal political science as a new post-nonclassical research paradigm.

The paradigm is a set of fundamental scientific attitudes, concepts and terms that is recognized and shared by the scientific community and unites most of its members. In essence, the paradigm is the methodological basis of the unity of the scientific community (school, direction), which greatly facilitates scientific and professional communication.

The relationship between law and politics has been recognized by political scientists and lawyers alike, so it can serve as a paradigmatic basis for exploring the problems of this relationship, the features of the interaction between law and policy, and even solving applied problems. According to scientists, the need to unite the efforts of political scientists and lawyers in order to comprehensively understand the phenomena and processes occurring in the political and legal reality, in order to bring the methodology of political and legal research in line with the needs of regulating public life, is being actualized and increasing.

Results and conclusions. The formation of legal political science as a transdisciplinary science and the understanding of the political and legal processes in Ukraine through its methodological tools will help to improve legislation and implement reforms. Legal political science should become the scientific basis for the development of political and legal practice, the successful provision and implementation of reforms in the political and legal spheres of the state.

Key words: law, political science, legal political science, state, paradigm.

References

1. Kun T. Struktura nauchnyh revoljucij. Moskva : AST, 2002. S. 17. 2. Vynoslavs'ka O. V. Psykholohiya: navch. posibnyk. Kyiv: INKOS, 2005. S. 57. 3. Kresina I. O., Sotnyk A. L. Pravova politolohiya: problemy naukovoyi instytutsionalizatsiyi. Pravova derzhava. 2014. Vyp. 25. S. 295. 4. Furman A. V. Paradyhma yak predmet metodolohichnoyi refleksiyi. Psykholohiya i suspil'stvo. 2013. 3. S. 72. 5. Kresina I., Perehuda Ye., Kovalenko A. Do pytannya pro predmet pravovoyi politolohiyi. Pravova derzhava. 2005. Vyp. 16. S. 518519. 6. Derzhava. Politychna entsyklopediya za red. Yu. Levenets' (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. Kyiv : Parlaments'ke vydavnytstvo, 2011. S. 199. 7. Krestovs'ka N. M., Matveeva L. H. Teoriya derzhavy i prava: elementarnyy kurs. Xarkiv : TOV Odissey, 2008. 432 s. 8. Shemshuchenko Yu. S. Derzhava. Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. T. 2. URL : http://leksika.com.ua/17530526/legal/derzhava. 9. Kresina I. O. Aksiolohichni determinanty pravovoyi politolohiyi : Dopovid' na mizhn. nauk.-prakt. konferentsiyi Yurydychna nauka: suchasnyy stan na perspektyvy rozvytku. Kyiv. 14 travnya 2019 r. 10. Postneklasychna nauka, yiyi pryntsypy i tendentsiyi rozvytku. Ukrayins'ka lyudyna v yevropeys'komu sviti: vymiry identychnosti: navch. posibnyk. Kyiv : UBS NBU, 2015. 609 s. 11. Bronnikova L. V. Postneklasychna nauka: novyy typ vyrobnytstva znannya. Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly kompleksu Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya. Seriya. Filosofiya. 2015. Vyp. 250. S. 31. 12. Kresina I., Perehuda Ye., Kovalenko A. Do pytannya pro predmet pravovoyi politolohiyi. Pravova derzhava. 2005. Vyp. 16. S. 519. 13. Sotnyk A. Do pytannya pro ideyno-teoretychni zasady pravovoyi politolohiyi yak novoho napryamu naukovykh doslidzhen'. Derzhava i pravo. 2012. Vyp. 56. S. 665.

<<