Khudoiar Lesia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 33 (2022), 236-246 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-236-246

Khudoiar Lesia. The principle of equality as the basis of Ukrainian nationbuilding and state-building of the end of the XVI to the 70s of the XVII century.

From the perspective of historical and legal research, an objective reproduction of historical and legal reality, an understanding of the political history of Eastern Europe and the process of the formation of Ukrainian statehood and the nation of this era requires the use of new methodological paradigms. The article examines the role of the principle of equality in the process of the formation of the Ukrainian nation and the creation of a state from the standpoint of a totallogical analysis on the basis of an analysis of the Ukrainian transitional society of the late 16th up to the 70s. XVII century The factors that determined the fundamental role of the principle of equality in the integration of Ukrainian society into a nation and an independent state are determined.

At the end of the 16th until the 70s of the 17th century. formation of the principle of equality in the legal life of Ukrainian society has become the main driving force of the process of Ukrainian nation-building and state-building. Factors that determined the fundamental role of the principle of equality in the integration of Ukrainian society into a nation and an independent state in the late sixteenth to the 70s of the seventeenth century: violation of the principle of equality of the Polish and Russian peoples as a result of the Lublin Union; formation of a separate Cossack state and mass Cossacks of the Ukrainian population during the revolutionary events of 1648-1676; intensive formation of the capitalist system on the basis of the abolition of the estates and the granting of equal economic and social rights to the population; formation of the Ukrainian national idea and development of the concept of the Ukrainian Cossack republic on the basis of the principle of equality according to the ideology prevailing at that time; support for the idea of creating an independent national Ukrainian state by the Ukrainian Orthodox clergy; the spread of literacy among a large part of the Ukrainian population and the high level of education of the Ukrainian nobility and clergy, which led to an appropriate level of general and legal culture; spiritual kinship of Ukrainian society on the basis of Orthodox faith and common moral values.

Key words: principle of equality, Ukrainian Hetmanate, totallogical analysis, Ukrainian nation-building and state-building of the end of the 16th to the 70s of the 17th century.

References

1. Karlina O. M. Try suspilʹni stany i problema mista v seredni viky. Visnyk Natsionalʹnoho kyyivsʹkoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Istoriya. Kyiv:Vydavnycho-polihrafi chnyy tsentr Kyyivsʹkyy universytet, 2011. Vyp. 106. S. 30 [ukr]. 2. Albovskiy Ye. A. Istoriya Kharkovskogo Slobodskogo kazachyego polka (16511765). Kharkov: Tip. Gubernskogo Pravleniya, 1895. S. 57 [rus]. 3. Istoriya ukrayinsʹkoho kozatstva: Narysy: U 2 t. T. 1. Kyiv: Vyd. dim Kyyevo-Mohylyansʹka Akademiya, 2006. S. 5 [ukr]. 4. Ohloblyn O. Khmelʹnychchyna i ukrayinsʹka derzhavnistʹ. Nʹyu-York: Orhanizatsiya oborony chotyrʹokh svobod Ukrayiny ta Spilka Ukrayinsʹkoyi Molodi: Printed by Dnipro 77 St. Markʺs Pl. New York, 1954. S. 15 [ukr]. 5. Holobutsʹkyy Volodymyr. Zaporozʹke kozatstvo. Kyiv: Vyshcha shkola, 1994. S. 159 [ukr]. 6. Lepyavko Serhiy. Severyn Nalyvayko. Volodari hetʹmansʹkoyi bulavy. Kyiv: Varta, 1994. S. 121127 [ukr]. 7. Polonsʹka-Vasylenko N. Istoriya Ukrayiny: U 2 t. T.1. Do seredyny KHVII stolittya. Kyiv: Lybidʹ, 1995. S. 444445 [ukr]. 8. Ukrayinsʹka politychna dumka seredyny XVII stolittya / Instytut politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. Kyiv, 2008. S. 51 [ukr]. 9. Brekhunenko V. A. Hadyatsʹka uniya 1658 r. Kyiv: [b. v.], 2008. S. 233 [ukr]. 10. Holobutsʹkyy Volodymyr. Zaporozʹke kozatstvo S. 320344 [ukr]. 11. Letopysʹ sobytyy v Yuho-Zapadnoy Rossyy v XVII v. v 4 t. Kyiv: Typohrafyya Fedorova, 1864. T. 3. S. 140 [rus]. 12. Bahaley D. Y. Materyaly dlya ystoryy kolonyzatsyy y byta Kharʹkovskoy y otchasty Kurskoy y Voronezhskoy hub. Kharʹkov: Typohrafyya K. L. Schasny, 1890. S. 44 [rus]. 13. Smoliy Valeriy, Stepankov Valeriy. Ukrayinsʹka natsionalʹna revolyutsiya XVII st. (1648 1676 rr.) Kyiv: Vyd. dim Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya, 2009. S. 7778 [ukr]. 14. Dyv.: Khudoyar L. V. Stanovlennya pryntsypu rivnosti u pravoviy ideolohiyi ukrayinsʹkoho kozatstva naprykintsi KHVI u pershiy tretyni KHVII stolittya. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. 2013. 3. S. 7578 [ukr]. 15. Khudoyar L. V. Pryntsyp rivnosti v ukrayinsʹkomu pravi kozatsʹko-hetʹmansʹkoyi doby: monohrafi ya. NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho. Kherson: Hrinʹ D. S. [vyd.], 2015. S. 29 [ukr]. 16. Bahaliy D. I. Istoriya Slobidsʹkoyi Ukrayiny. Kharkiv: Osnova, 1991. S. 67 [ukr]. 17. Dyv. Chukhlib Taras. Mizhnarodno-pravovyy status rannʹomodernoyi Ukrayinsʹkoyi derzhavy // Ukrayinsʹkyy Hetʹmanat: narysy istoriyi natsionalʹnoho derzhavotvorennya XVIIXVIII st. u 2 kn. Kn. 1. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2018. S. 373404 [ukr]. 18. Tekst Zborivsʹkoyi uhody (Deklaratsiya lasky yoho korolivsʹkoyi mylosti, danoyi Viysʹku Zaporozʹkomu na punkty prokhannya) // TSDIAK Ukrayiny, f. 2236, op. 4, spr. 1, ark. 5, 6, 7. Kopiya z oryhinalu, shcho zberihayetʹsya v Holovnomu arkhivi davnikh aktiv (AGAD), m. Varshava [ukr]. 19. Hadyatsʹka uhoda mizh Viysʹkom Zaporozʹkym i Richchyu Pospolytoyu // TSDIAK Ukrayiny, f. 221, op. 1, spr. 186, ark. 1 i 1 zv. Kopiya XVIII st. [ukr]. 20. Kizima V. V. Sotsium i bytiye. Kyiv: Izdatel PARAPLAN, 2005. S. 7880, 8889 [rus]. 21. Smoliy V. A., Hurzhiy O. I. Yak i koly pochala formuvatysya ukrayinsʹka natsiya. Kyiv: Nauk. dumka, 1991. S. 45 [ukr]. 22. Kizima V. V. Sotsium i bytiye S. 7981, 8896 [rus]. 23. Kutashev I. V. Derzhavotvorchi ideyi u politychniy dumtsi doby hetʹmanshchyny: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.01. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv, 2008. 38 c. Kutashev I. V. Politychna dumka doby hetʹmanshchyny: monohr. / Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv: Ukr. Tsentr dukhovn. kulʹtury, 2007. 320 c. [ukr]. 24. Khudoyar L. V. Pryntsyp rivnosti v ukrayinsʹkomu pravi kozatsʹko-hetʹmansʹkoyi doby: dys. ... kand. yuryd. nauk:12.00.01; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho. Kyiv, 2015. 239 s.; Khudoyar L. V. Pryntsyp rivnosti v ukrayinsʹkomu pravi kozatsʹko-hetʹmansʹkoyi doby: monohrafi ya / Za zah. red. I. B. Usenka; NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho. Kherson: FOP Hrinʹ D. S., 2015. 270 s. [ukr]. 25. Dyv.: Hubar K. A. Yurydychni dystsypliny v Kyyevo-Mohylyansʹkiy akademiyi (XVII XVIII st.): do 400-richchya vid dnya zasnuvannya. Pravova derzhava. Vyp. 26. S. 592593. Hubar K. A. Vnesok Kyyevo-Mohylyansʹkoyi akademiyi u vitchyznyanu yurydychnu osvitu, nauku i praktyku (16151920 rr.): monohrafi ya. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2016. S. 3440 [ukr]. 26. Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya v imenakh, XVIIXVIII st.: Entsykloped. vydannya / Uporyad. Z. I. Khyzhnyak; Za red. V. S. Bryukhovetsʹkoho. Kyiv: Vyd. Dim KM Akademiya, 2001. S. 15 [ukr]. 

<< Back