Головна

Щорічник наукових праць
«ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

Щорічник наукових праць «Правова держава»Заснований у 1992 р. та виходить один раз на рік.

Засновник: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Щорічник включено Наказом МОН України від 15.10.2019 №1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 15 жовтня 2019 року» до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б").

Журнал індексовано наукометричною базою "Іndex Copernicus" (Польша).

Основною метою та завданнями видання є поширення інформації про наукові дослідження фундаментальних проблем теорії та історії держави і права, державотворення і державного управління, адміністративного, цивільного, підприємницького, трудового, аграрного, кримінального та міжнародного права; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню правових інформаційних ресурсів.

Головний редактор: Ю.С. Шемшученко.

Відповідальний редактор: Н.М. Пархоменко.

Редакційна колегія: Н.Р. Малишева, В.П. Нагребельний, О.В. Скрипнюк, О.Ф. Андрійко, В.Н. Денисов, І.О. Кресіна, Н.М. Оніщенко, О.В. Батанов, А.П. Гетьман, В.П. Горбатенко, І.С. Гриценко, О.В. Зайчук, С.В. Вишновецька, О.О. Кваша, О.М. Костенко, О.В. Кресін, П.Ф. Кулинич, В.Ф. Сіренко, П.Б. Стецюк, В.В. Сухонос, Г.П. Тимченко, М.О. Теплюк, І.Б. Усенко, Н.М. Хуторян, О.І. Ющик, В.Е. Батлер (W. E. Butler) , Дж. Тамбуреллі (G. Tamburelli), Я. Залєсни (J. Zaleśny), О. Брадьова (A. Bragyova), Ф. Гардос-Орас (F. Gardos-Orasz), Ч. Варга (C. Varga).

Адреса редколегії:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
01601. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 227
тел. 278-58-91, факс 228-54-74
E-mail: pravova.derzhava.idp@gmail.com

Мова видання: українська, англійська, російська.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ISSN online: 2617-9776
          print:  0869-2491

  G Analytics
разработка сайта веб студия