Pravova derzhava. Volume 28 (2017)

Pravova derzhava. Volume 28 (2017)

Правова держава. Випуск 28. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2017. – 618 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

<< Back

разработка сайта веб студия