Kvasha Oksana

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 401-408 p.

Kvasha Oksana. Political will is a  required condition effective combating corruption.

Effective counteraction to corruption at all levels is not possible without the symbiosis of such components as influencing the causes and conditions of corruption, creating systemic anti-corruption legislation, its effective application to all without exception manifestations of corruption in all levels of state power. However, such a symbiosis can only produce a positive result if the political will of the state leadership is available. I would call it a "conditio sine qua non" (a condition without which there is) overcoming corruption in the country, because in Latin "conditio sine qua non" means "a necessary condition", a necessary condition for the result. Political will in combating corruption is not only the will of the political leader (head of state) as an individual, but also the will of individuals from his immediate environment. Only political will is capable of ensuring the effectiveness of all other necessary components of counteracting corruption. The political will of the leadership of the state is a conditio sine qua non of minimizing corruption in the country, that is, a condition without which effective counteraction to corruption and corruption crime in Ukraine is impossible. The presence of political will is a prerequisite in the chain of others who are not capable of effectively preventing the spread of corruption in the absence of political will of the government. No other political conditions, economic, social or legislative levers will succeed in reducing corruption. Therefore, a promising direction for further research on this issue is the development of a scientifically sound mechanism for political influence of the government on the effectiveness of anti-corruption measures in Ukraine.

Key words: corruption, political will, counteraction to corruption, prerequisite, causes of corruption.

References

1. Zharovska H.P. Teoriia ta praktyka protydii transnatsionalnii orhanizovanii zlochynnosti v Ukraini: dys. d-ra yuryd. nauk. Kyiv, 2019. S. 386. (ukr). 2. Oleksandr Kostenko. U svitli sotsialnoho naturalizmu (vybrane): vybrani tvory. Kyiv: Palyvoda A.V., 2020. S.  553554. (ukr). 3. Radko P.H. Politychna koruptsiia v Ukraini zahroza yii derzhavnomu suverenitetu. Hileia: Naukovyi visnyk. 2015.Vyp. 101. S. 461. (ukr). 4. Mykhailenko D.H. Problemy formuvannia ta realizatsii politychnoi voli protydiiaty koruptsii v Ukraini. Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani. monohr. / za red. O.V. Kozachenka, Ye.L. Streltsova. Mykolaiv: Ilion, 2016. S. 232. (ukr). 5. Mykhalchenko O.M. Koruptsiia v Ukraini: kryminolohichna kharakterystyka, determinatsiia ta zapobihannia. Dys. kand.. yuryd. nauk. Kyiv, 2017. S. 153. (ukr) 6. Kostenko Oleksandr M. Natura Incognita / Pro sotsialnu pryrodu ta yii zakony. zb. filosof. ese. Odesa: Feniks, 2019. S. 146. (ukr). 7. Shmal L. Sinhapurska model protydii koruptsii: dosvid dlia Ukrainy. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2015. 2. S.115. (ukr). 8. Ly Kuan Yu. Na puty yz tretoho myra v pervi. Vzghliad y ubezhdenyia Ly Kuan Yu. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber, 2015. S. 107. (rus). 9. Monteske Sh. Yzbranne sochynenyia. Moskva: Hospolytyzdat, 1955. S. 289. (rus). 10. Diurkheim . Norma y patolohyia. Sotsyolohyia prestupnosty. Sovremenne burzhuazne teoryy. Moskva: Prohress, 1966. S. 39. (rus). 11. Mykhailenko D.H. Kontseptsiia kryminalno-pravovoi protydii koruptsiinym zlochynam v Ukraini: dys. d-ra yuryd. nauk. Odesa, 2018. S. 39. (ukr). 12. Melnyk M. Politychna koruptsiia: sutnist, chynnyky, zasoby protydii. URL: http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/politichna-koruptsiya-sutnist-chinniki-zasobi-protidiji (ukr). 13. Koltunov O. Politychna volia yak fenomen derzhavnoho upravlinnia. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F.Kurasa. 2011. 2 (52). S. 176. (ukr). 14. Smirnova V. O. Politychna volia yak chynnyk derzhavotvorchoi diialnosti:ob aktyvni ta subiektyvni determinanty. Kyiv: Lohos, 2019. S. 338. (ukr). 15. Oleksandr Kostenko. U svitli sotsialnoho naturalizmu (vybrane): vybrani tvory. Kyiv: Palyvoda A.V., 2020. S.  286. (ukr). 16. Myroniuk T.V. Inozemnyi dosvid borotby z koruptsiieiu. Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri: materialy. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv, 12 hrudnia 2019 r. : u 2 ch. Kyiv: NAVS, 2019. Ch. 2. S. 197.(ukr). 17. Kvasha O.O. Politychna volia yak conditio sine qua non podolannia koruptsii. Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri: materialy. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv, 12 hrudnia 2019 r. : u 2 ch. Kyiv : NAVS, 2019. Ch. 1. S. 95. (ukr).

<<