Savchuk K.O.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
447-456 p.

Savchuk K.O. Questions of the laws and customs of war in the works of representatives of the Kiev school of international law of the XIX early XX centuries)

This article explores the contribution of scientists, whos scientific and teaching activities were associated with the Department of International Law of the University of St. Volodymyr in Kiev, in the development of problems of the law of war.

In the XIX century began the process of codification of laws and customs of war, which is carried out in two directions the protection of war victims (i.e., the Geneva law, which began with the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field 1864) and legal regulation of limits on methods and means of waging war (i.e. the Hague Law, which began with documents such as the Liber Code 1863, the St. Petersburg Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight 1868 and the draft Brussels Declaration Concerning the Laws and Customs of War 1874), which eventually led to adoption of the Hague Conventions of 1899 and 1907. It is not surprising, therefore, that the international legal doctrine of the nineteenth century in many countries has paid considerable attention to the study of issues related to the laws and customs of war. International lawyers, whose scientific activity was connected with St. Volodymyr's University in Kyiv, were no exception. All of them have published works on the general question of the relationship between war and international law, or the legal regulation of limits on methods and means of waging war and protecting the victims of war. This topic also dominates in their dissertation research, in particular the dissertation pro venia legendi by R. Baziner, master's dissertation by N. Rennenkampf, master's and doctoral dissertations by O. Eikhelman and P Bogaevskii. Among the topics that were the subject of scientific research of pre-revolutionary Kyiv international lawyers can be identified general issues of the relationship between war and international law (V. Nezabitovskii), the law of naval warfare, in particular the inviolability of private property during naval war (N. Rennenkampf, R. Baziner), legal status of prisoners of war (O. Eichelman), rights and responsibilities of the occupying state (O. Eikhelman), legal issues of the Red Cross (P. Bogaevskii), legal content and history of adoption Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field of August 22, 1864 (P. Bogaevskii).

Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of international law, laws and customs of war, V. Nezabitovskii, O. Eikhelman, R.  Baziner, N. Rennenkampf, P. Bogaevskii.

References

1. Russo Zh.-Zh. Ob obschestvennom dogovore, ili printsipyi politicheskogo prava. Russo Zh.-Zh. Ob obschestvennom dogovore. Traktatyi / per. s fr. Moskva : KANON-press, Kuchkovo pole, 1998. S. 204. [ru]. 2. Grabar V.E. Materialyi k istorii literaturyi mezhdunarodnogo prava v Rossii (16471917) / Nauch. red., avtor biograficheskogo ocherka i sostavitel bibliografii U.E. Batler. Otv. red. i avtor predisloviya V.A. Tomsinov. Moskva : Zertsalo, 2005. S. 432439. [ru]. 3. Levin D.B. Nauka mezhdunarodnogo prava v Rossii v kontse XIX i nachale XX v.: Obschie voprosyi teorii mezhdunarodnogo prava. Moskva : Nauka, 1982. S. 6467. [ru]. 4. Zablotska L.H. Rozvytok nauky mizhnarodnoho prava vchenymy Universytetu Sviatoho Volodymyra. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava. 1993. 1. S. 117134 [uk]. 5. Ulyanova N.N., Baskin Yu.Ya. Vasiliy Andreevich Nezabitovskiy kak mezhdunarodnik. K 140-letiyu so dnya rozhdeniya (18241964). Sovetskiy ezhegodnik mezhdunarodnogo prava 1963. Moskva, 1965. S. 335343. [ru]. 6. Merezhko O.O. On the Origins on the Ukrainian Science of International Law. JUS GENTIUM: Journal of International Legal History. 2017. Vol. 2. 2. P. 449452. 7. Bytkevych O.V. The Nezabytovskyi Concept of the Law of International Community. JUS GENTIUM: Journal of International Legal History. 2017.  Vol. 2. 2. P. 485503. 8. Savchuk K. International Law at the Saint Volodymyr Imperial University of Kyiv in the 19th and Early 20th Centuries. Polish Yearbook of International Law. Vol. XXXIX. 2019. Warszawa, 2020. P. 89110. 9. Denysov V. N., Savchuk K. O. Rozvytok nauky mizhnarodnoho prava v Ukraini u XIX pershii polovyni XX storichchia. Ukrainskii shchorichnyk mizhnarodnoho prava. 2008. Kyiv: Vydavnychii dim Promeni, 2010. S. 275278. [uk]. 10. Nevolin K.A. Polnoe sobranie sochineniy. T. 1: Entsiklopediya zakonovedeniya. Vvedenie v entsiklopediyu zakonovedeniya, obschaya ee chast i pervaya polovina osobennoy chasti. Sankt-Peterburg, 1857. S. 67. [ru]. 11. Nevolin K.A. Polnoe sobranie sochineniy. T. 1 : Entsiklopediya zakonovedeniya. Vvedenie v entsiklopediyu zakonovedeniya, obschaya ee chast i pervaya polovina osobennoy chasti. Sankt-Peterburg, 1857. S. 7172. [ru]. 12. Savchuk K. International Law at the Saint Volodymyr Imperial University of Kyiv in the 19th and Early 20th Centuries. Polish Yearbook of International Law. Vol. XXXIX. 2019. Warszawa, 2020. P. 98. 13. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8 : Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 112126. [ru]. 14. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8 : Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 113. [ru]. 15. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8 : Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 114. [ru]. 16. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8: Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 116. [ru]. 17. Savchuk K.O. Zhyttievyi shliakh ta naukova biohrafiia profesora Vasylia Andriiovycha Nezabytovskoho. Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh prats. 2010. Vyp. 21. S. 419. [uk]. 18. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8 : Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 125. [ru]. 19. Nezabytovskyi V.A. Mezhdunarodnyie obyichai vo vremya voynyi. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky. T. 8 : Mizhnarodne pravo / Uporiadnyky: V.N. Denysov, K.O. Savchuk; vidp. redaktor V.N. Denysov. Kyiv, 2004. S. 126. [ru]. 20. Baziner R.I. Neprikosnovennost chastnoy sobstvennosti v mezhdunarodnyih voynah. Nauka mizhnarodnoho prava v universyteti Sviatoho Volodymyra. V 2 t. T. 1 : V.A. Nezabytovskyi, M.K. Rennenkampf, R.I. Baziner / Uporiadnyky O.V. Zadorozhnii, V.A. Korotkyi. Kyiv, 2004. S. 146244. [ru]. 21. Rennenkampf N.K. Istoriya ucheniya publitsistov o prave osmotra korabley vo vremya voynyi. Nauka mizhnarodnoho prava v universyteti Sviatoho Volodymyra. V 2 t. T. 1 : V.A. Nezabytovskyi, M.K. Rennenkampf, R.I. Baziner / Uporiadnyky : O.V. Zadorozhnii, V.A. Korotkyi. Kyiv, 2004. S. 114164. [ru]. 22. Savchuk K.O. Oton Otonovych Eikhelman biohrafichnyi narys ta mizhnarodno-pravovi pohliady. Naukovo-praktychnyi fakhovyi zhurnal Mizhnarodne pravo. 2012. 2. S. 237249. [uk]. 23. Eichelmann O. Über die Kriegsgefangenschaft. Eine völkerrechtliche Studie. Dorpat: Druck von . Mattiesen, 1878. 201 s. (German). 24. Eichelmann O. Über die Kriegsgefangenschaft. Eine völkerrechtliche Studie. Dorpat: Druck von . Mattiesen, 1878. S. 7. (German). 25. Eyhelman O.O. Voennoe zanyatie nepriyatelskoy stranyi. Yaroslavl: Tipografiya G.V. Falk, 1879. S. 120. [ru]. 26. Grabar V.E. Materialyi k istorii literaturyi mezhdunarodnogo prava v Rossii (16471917) / Nauch. red., avtor biograficheskogo ocherka i sostavitel bibliografii U.E. Batler. Otv. red. i avtor predisloviya V.A. Tomsinov. Moskva : Zertsalo, 2005. S. 558559. [ru]. 27. Bogaevskiy P.M. Krasnyiy krest v razvitii mezhdunarodnogo prava: Natsionalnyie obschestva Krasnogo kresta i Zhenevskaya konventsiya 22 avg. 1864 goda. Ch. 1. Moskva : T-vo Skoropech. A.A. Levenson, 1906. 344 s. [ru]. 28. Bogaevskiy P.M. Krasnyiy krest v razvitii mezhdunarodnogo prava: Mezhdunarodnyiy soyuz Krasnogo kresta. Ch. 2. Moskva : T-vo Skoropech. A.A. Levenson, 1913. 657 s. [ru].

<< Back