Shemshuchenko Yurii, Skrypniuk Oleksandr

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
3-12 p.

Shemshuchenko Yurii, Skrypniuk Oleksandr. Independence of Ukraine in 1991: a retrospective of the factor of proclamation and the initial stage of state sovereignation

The article examines the regularity of maturation and formation of factors of sovereignty and declaration of independence of Ukraine through a retrospective approach. It is noted that due to external and internal factors the Ukrainian people repeatedly lost their national statehood, but the longevity of the state-building process was embodied in the highly developed early feudal Russian Empire centered in Kiev, the Russian kingdom of feudal fragmentation, forms of state-national life, the Ukrainian Cossack state of the 17th century, the Ukrainian and Western Ukrainian peoples republics of the early 20th century, the Ukrainian SSR and independent Carpathian Ukraine in 1939, which were the forerunners of the restoration of the Ukrainian independent state on August 24, 1991. The idea of sovereignty and the rights of Ukrainians to state existence within the framework of an independent sovereign conciliar Ukraine.

The article analyzes the political, economic, social, administrative-organizational, and national-spiritual reasons and the maturation of the legal factors of Ukraines declaration of independence. Particular attention is paid to the stages of legal and practical sovereignty within the existence of the USSR from the adoption of the Declaration of State Sovereignty of Ukraine to the adoption of the Act of Independence of Ukraine on August 24, 1991. 

Key words: Ukraine, state, independence, sovereignty, declaration, Act of independence, parliament, president, constitutional development, democracy, rule of law

References

1.Symonenko V.K. Sotsialʹno-ekonomichnyy peyzazh Ukrayiny. Trybuna. 2016. 1-2. S.1011. [ukr]. 2.Ukrayina: dosvid ta problemy derzhavotvorennya (90-i roky 20 st.). Kyiv, 2001. 401 s. [ukr]. 3.Kyzymenko I.O. Suspilʹno-politychni rukhy v Ukrayini (90-i roky 20 st.: istoriohrafiya). Kyiv, 2003. S.13. [ukr]. 4.Zvernennya do ponevolenykh narodiv v SRSR. Zvernennya Antybilʹshovytsʹkoho bloku narodiv do narodiv SRSR iz zaklykom proholoshuvaty vlasnu nezalezhnistʹ. 22 serpnya 1991 roku. Ukrayina: antolohiya pamʺyatok derzhavotvorennya 1020 st.: v 10-ty t. T.10. Kyiv, 2009. S.252254. [ukr]. 5.Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny, ukhvalena Verkhovnoyu Radoyu Ukrayinsʹkoyi RSR 16 lypnya 1990 roku. Ukrayina: antolohiya pamʺyatok derzhavotvorennya 1020 st.: v 10- ty t. T.10. Kyiv, 2009. S.169173. [ukr]. 6.Moroz O.O. Vid Deklaratsiyi do derzhavnosti. Trybuna. 2016. 12. S.27. [ukr]. 7.Ofitsynsʹkyy R. Politychnyy rozvytok nezalezhnoyi Ukrayiny (19912004 rr.) v aspekti yevropeysʹkoyi identychnosti (na materialakh periodyky Zakhodu). Kyiv, 2005. 468 s. [ukr]. 8.Kornyeyev A. Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny yak zasnovok Konstytutsiy Ukrayiny. Visnyk Tsentralʹnoyi vyborchoyi komisiyi. 2010. 2 (19). S. 9497. [ukr]. 9.Akt proholoshennya nezalezhnosti Ukrayiny 24 serpnya 1991 roku. Ukrayina: antolohiya pamʺyatok derzhavotvorennya 10-20 st.: v 10-ty t. T.10. Kyiv, 2009. S. 285. [ukr]. 10.Whitmore S. State building in Ukraine (Ukrainian Parliament, 19902003). London, New York, 2004. 222 p.

<< Back