Usenko Igor

Yearly journal of scientific articles ôPravova derzhavaö Volume 32 (2021),
119-131 p.

Usenko Igor. Viktor Novytsky: an attempt at a scientific biography.

Introduction. Victor Izmailovich Novytsky played a significant role in the life of the pre-war Ukrainian Academy, in the development of historical and legal science and archival affairs. He was a researcher of the Commission for the study of Western Russian and Ukrainian law of the All-Ukrainian Academy of Sciences and scientist-archivist of the Kyiv Central Archive of Ancient Acts. In 1938, the scientist was shot on falsified charges, and his creative legacy was artificially withdrawn from scientific circulation. It seems that the time has come to restore justice to the scientist and to give a proper assessment of his scientific achievements.

The aim of the article. The reconstruction of the scientist's biography, clarification of the composition and evaluation of its scientific heritage.

Results. The life and creative activity of V. I. Novytsky, a Kyiv intellectual in the third generation, was markedly influenced by his family and the city environment, his participation in the propaganda work of the Socialist-Revolutionary Party during his high school and university years. He was persecuted by the tsar for participating in the student movement, later became a member of the Ukrainian Central Rada (Central Council of Ukraine). Before the revolution, the researcher, doing science at his own expense, became an author ţf a priority work on the history of the nobility of the 16th and 17th centuries. At the All-Ukrainian Academy of Sciences he prepared a number of problematic works on the history of Ukrainian law, in particular, of historiographical and methodological nature, developed the views of Mykhailo Hrushevsky on the stages of development of the law of the Ukrainian people. As a historian and archivist he was a profound connoisseur of act books, the author of interesting explorations of historical and geographical nature.

Conclusion. The life destiny of V. I. Novytsky, a jurist and historian of the first third of the twentieth century, seems quite instructive, and his creative achievements are still not really appreciated. Researchers have yet to return a number of his scientific works to scientific circulation, to fill numerous gaps in the biography of the scientist.

Key words: Ukraine, law, history of legal science, All-Ukrainian Academy of Sciences, Novytsky V. I., scientific biography, history of Ukrainian law, archival affairs, historiography.

References

1. Usenko I.B. Rozvytok pravovykh dosl│dzhen v ustanovakh Vseukrainskoi Akadem│i nauk (1918ľ1941). Yurydychna nauka │ osv│ta na Ukrain│. Kyiv : Nauk. dumka, 1992. S. 37ľ76; Usenko I.B. Yurydychna akadem│chna nauka u 1918ľ1941 rokakh. Akadem│chna yurydychna dumka / ukladach│: I.B. Usenko, T.I. Bondaruk; Za zah. red. Yu.S. Shemshuchenka. Kyiv : In Yure, 1998. S. 15ľ53. [ukr]. 2. Strashko V.V. Arkh│vne v│drodzhennia takozh rozstr│liuvaly. Pamiatky: arkheohraf│chnyi shchor│chnyk. T. 14. Kyiv, 2012. S. 67ľ74. [ukr]. 3. Druh M.O., Malakov D.V. Osobniaky Kyieva. Kyiv : Kyi, 2004. S. 447ľ456. [ukr]. 4. Usenko I.B. Novytskyi V│ktor Izmailovych. Yurydychna entsykloped│ia: v 6 t. / redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta │n. T. 4. Kyiv : Ukrainska entsykloped│ia, 2002. S. 178ľ179. [ukr]. 5. Dziuba Olena. Novytskyi V.I. Ukrainsk│ arkh│v│sty: B│ob│bl│ohr. dov│dnyk. Vyp. 1. Kyiv, 1999. S. 241ľ242. [ukr]. 6. Novytskyi V│ktor. Entsykloped│ia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. T. 5. Paryzh, Niu-Iork, 1966. S. 1784; B│lok│n S.I. Novytskyi V│ktor Izmailovych Entsykloped│ia │stor│i Ukrainy: u 10 t. / redkol.: V.A. Smol│i (holova) ta │n. Kyiv : Nauk. dumka, 2010. T. 7. S. 452. [ukr]. 7. Izmail Orestovych Novytskyi. URL : https://uk.rodovid.org/wk/Zapys 801009. 8. Vasylenko M.P. Vybran│ tvory u trokh tomakh: T. 3: Spohady. Shchodennyky. Lystuvannia. Kyiv : Yuryd. dumka; Akademper│odyka, 2008. S. 406ľ407. [ukr]. 9. Berz│n P.S. Sviatyi Velykomuchenyk Yur│i Novytskyi ľ nebesnyi pokrovytel v│tchyznianoi shkoly krym│nalnoho prava. Kyiv : Znannia Ukrainy, 2006. 23 s. [ukr]. 10. Druha cholov│cha h│mnaz│ia 2-i pol. 19 st., v yak│i pratsiuvaly │ navchalysia v│dom│ d│iach│ nauky │ kultury, hromadsko-pol│tychnoho │ derzhavnoho zhyttia URL : http://pamyatky.kiev.ua/streets/shevchenka-bulv/druga-cholovicha-gimnaziya-2-yi-pol-19-st_-v-yakiy-pratsyuvali-i-navchalisya-vidomi-diyachi-nauki-i-kulturi-gromadsko-politichnogo-i-derzhavnogo-zhittya. 11. Muzyka I.V., Usenko I.B. Akadem│k B.O. K│stiak│vskyi ľ pravoznavets, f│losof │ sots│oloh (do 140-r│chchia v│d dnia narodzhennia). Chasopys Kyivskoho un│versytetu prava. 2008/1. S. 11ľ17. [ukr]. 12. Budynok prybutkovyi, v yakomu meshkav Naumenko V.P., vchenyi, pedaho, hromadskyi d│iach, kolekts│oner. URL : http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/tolstogo/zhitloviy-budinok-1894-95-1909-v-yakomu-prozhivali-vidomi-diyachi-nauki-i-kulturi-gromadsko-politichnogo-zhittya. 13. Bondaruk T.I. Osnovopolozhnyky kyivskoi │storyko-iurydychnoi shkoly (V.F. Vladymyrskyi-Budanov │ F.I. Leontovych). Kyiv, 1995. 25 s. [ukr]. 14. Korzynyn A.L. Yzuchenye hosudareva dvora russkoho hosudarstva XVI stoletyia v otechestvennoi ystoryohrafyy. Vestnyk SPbHU. Ser. 2. 2013. Vyp. 4. S. 17; Aivazian S.A. Problematyka yssledovanyi yurydycheskoi pryrodű hosudareva dvora v dorevoliutsyonnoi ystoryko-iurydycheskoi nauke. Sbornyk publykatsyi nauchnoho zhurnala źGlobus╗ po mater│alam Kh mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy: źDostyzhenyia y problemű sovremennoi nauky╗. Sankt-Peterburh, 2016. S. 105. [rus]. 15. Usenko I.B. Kom│s│ia dlia vyuchuvannia zakh│dnoruskoho │ ukrainskoho prava VUAN Yurydychna entsykloped│ia: v 6 t. / redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (holova) ta │n. T. 3: Kyiv : Ukrainska entsykloped│ia, 2001. S. 174. [ukr]. 16. Vasylenko M.P. Vybran│ tvory u trokh tomakh: T. 2: Yurydychn│ prats│. Kyiv : Yuryd. dumka; Akademper│odyka, 2006. S. 451. [ukr]. 17. Usenko I.B. źKyivskoho oblasnoho tsentru d│i╗ sprava 1923ľ1924. Entsykloped│ia │stor│i Ukrainy: u 10 t. / redkol.: V.A. Smol│i (holova) ta │n. T. 4. Kyiv : Nauk. dumka, 2007. S. 280ľ283. [ukr]. 18. Usenko I.B. Represovane pravoznavstvo: trah│chn│ stor│nky │stor│i VUAN. Pravova derzhava. Shchor│chnyk naukovykh prats. Vyp. 9. Kyiv, 1998. S. 290ľ317. [ukr].

<< Back

­Óš­Óßţ˛ŕÓ ˝ÓÚ˛Ó Ôňß ˝˛ˇńŔ