Skrypniuk Oleksandr

Yearly journal of scientific articles ôPravova derzhavaö
Volume 34 (2023), 3-19 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-3-19

Skrypniuk Oleksandr. Law of Ukraine in the conditions of war 

With the aim of scientific and practical analysis of the law of Ukraine in times of war, the article examines the peculiarities of legal regulation of the main spheres of life of the Ukrainian State and society during martial law. The author provides a quantitative and qualitative description of the law-making process in Ukraine. The author analyses the law-making activities of the Parliament ľ the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the system of basic by-laws adopted during the war years.  It is concluded that Ukrainian law in wartime reflects the objective socio-political realities of the Ukrainian State and society which are in extremely difficult conditions of martial law. 

It is argued that over the past year, Ukrainian law has been functionally focused on solving the urgent tasks of defending Ukraine from armed aggression and on legal support for the functioning of public authorities and other state and public institutions in the context of war, in particular, through active and effective lawmaking activities covering all the most important socio-political areas with its regulatory influence. The topics of the adopted legal acts for the previous year refl ect the realities and priorities of the state in the context of war: defence, national security, judicial and law enforcement activities, human rights, economy and foreign policy, etc. The war has led to the adoption of regulatory legal acts which are classified as special legislation aimed at creating a legal basis for the national defence resistance, ensuring national security and law and order in times of war. The author proves that the war did not stop the European integration process in Ukraine. Thus, the legal acts called "European integration laws" were adopted.

The author concludes that the law of Ukraine during the war years became not only the normative basis for Ukraine's resistance to Russian aggression, but also the legal basis for the future development of the Ukrainian state and society, in particular, in the context of Ukraine's future European integration aspirations. 

Key words: war, martial law, economy, European integration, legislation, national security, defence, post-war reconstruction, human rights, law, justice, lawmaking.

References

1. Smiian N. Zakonotvorchist v umovakh voiennoho stanu. Holos Ukrainy. 24 liutoho 2023 r.
URL: http://www.golos.com.ua/article/368628 (data zvernennia: 20.02.2023).

2. Parlamentski pidsumky 2022 roku. Pres-sluzhba Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy.
URL: https://www.rada.gov.ua/news (data zvernennia: 20.02.2023). 

3. Parkhomenko N. M. Suchasna teoretyko-pravova paradyhma nadzvychainoi pravotvorchosti. Publichne pravo. 2022. ╣ 3 (47). S. 93. 

4. Bilsh dokl. dyv.: Barchuk A. O. Nadzvychaini zakony v systemi zakonodavstva: teoretyko-pravovi aspekty : dys. ů kand. yuryd. nauk: 081-pravo / Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2019. 250 s. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/15017/1/dysertatsia_barchuk.pdf (data zvernennia: 22.02.2023).

5. Viina v Ukraini zabrala zhyttia shchonaimenshe 8317 tsyvilnykh, 13892 poraneno ľ OON. Interfax-Ukraina. Informatsiine ahentstvo Ukrainy. 21 bereznia 2023 r. URL: https://interfax.com.ua/news/general/898837.html (data zvernennia: 23.03.2023). 

6. Ofitsiinyi sait Ofisu Heneralnoho prokurora. URL: https://www.gp.gov.ua/ (data zvernennia: 23.03.2023).

7. Bilsh dokladno dyv.: Skrypniuk O. V. Konstytutsiino-pravovyi mekhanizm realizatsii tazakhystu prav i svobod liudyny v umovakh viiny: svitovyi dosvid ta Ukraina. Pravovaderzhava. 2022. Vyp. 33. S. 11ľ20. 

8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za kolaboratsiinudiialnist: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2022 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text (data zvernennia: 23.03.2023). 

9. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia vidpovidalnosti osib, yaki zdiisniuvaly kolaboratsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2022 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2107-20#Text (data zvernennia: 23.03.2023). 

10. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15 bereznia 2022 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (data zvernennia: 23.03.2023). 

11. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za nezakonne vykorystannia humanitarnoi dopomohy: Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-20#Text (data zvernennia: 23.03.2023). 

12. Pro vnesennia zminy do chastyny somoi statti 147 Zakonu Ukrainy źPro sudoustrii i status suddiv╗ shchodo vyznachennia terytorialnoi pidsudnosti sudovykh sprav: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2022 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-20#Text (data zvernennia: 23.03.2023). 

13. Pro vnesennia zmin do Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo zdiisnennia sudochynstva pid chas dii voiennoho chy nadzvychainoho stanu ta vrehuliuvannia sporiv za uchasti suddi: proiekt Zakonu Ukrainy ╣ 8358 vid 13 sichnia 2023 r. URL: https:// itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41130 (data zvernennia: 24.03.2023). 

14. Pro nadannia konsultatyvnoho vysnovku shchodo zakonoproiektu ╣ 8358: Vysnovok Vyshchoi Rady pravosuddia ╣ 143/0/15-23vid 23 liutoho 2023 r. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/fi les/fi eld/143_23.02.2023.pdf (data zvernennia: 24.03.2023). 

15. Zavdannia Minreintehratsii na 2023 rik ľ intehratsiia vnutrishnikh pereselentsiv. Ministerstvo z pytan reintehratsii tymchasovo okupovanykh terytorii Ukrainy. Ofi tsiinyi sait. 6 liutoho 2023.
URL: https://minre.gov.ua/2023/02/06/ (data zvernennia: 23.03.2023). 

16. Pro osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi utverdzhennia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti: Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (data zvernennia: 24.03.2023). 

17. Kovalchuk S., Pyvovar M. Napriamky reformuvannia hromadianskoho suspilstva ta orhaniv publichnoi vlady v umovakh viiny v Ukraini. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo. 2022. ╣ 1. S. 177. 

18. Pro osnovni zasady prymusovoho vyluchennia v Ukraini obiektiv prava vlasnosti Rosiiskoi Federatsii ta yii rezydentiv: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2116-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

19. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zdiisnennia monitorynhu potentsiinykh zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy u sferi ekonomiky: Zakon Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 r.
URL: (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2182-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

20. Pro vnesennia zminy do punktu 5-2 rozdilu 9 źPrykintsevi ta perekhidni polozhennia╗ Zakonu Ukrainy źPro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia╗ shchodo zastosuvannia yoho polozhen pid chas dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2175-20#Text) (data zvernennia: 25.03.2023). 

21. Pro zakhyst interesiv osib u sferi intelektualnoi vlasnosti pid chas dii voiennoho stanu, vvedenoho u zviazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2174-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

22. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy źPro publichni zakupivli╗ ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zdiisnennia oboronnykh ta publichnykh zakupivel na period dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 16 serpnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2526-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

23. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo spryiannia protsesam relokatsii pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu ta ekonomichnoho vidnovlennia derzhavy: Zakon Ukrainy vid 28 lypnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2468-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

24. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo optymizatsii deiakykh pytan prymusovoho vidchuzhennia ta vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2561-20#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

25. Za informatsiieiu Verkhovnoi Rady Ukrainy. Ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy.
URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 26.03.2023). 

26. Nedorechna zakonotvorchist ľ moda chasu? Arhument. 20.01.2023. URL: https://argumentua.com/stati/ (data zvernennia: 25.03.2023). 

27. Rada pryiniala skandalnyi zakon pro reformuvannia haluzi mistobudivnoi diialnosti. LB.ua. 13 hrudnia 2022 r. URL: https://lb.ua/news/2022/12/13/538999 (data zvernennia: 25.03.2023). 

28. Dyv.: Pro prypynennia dii Dohovoru mizh Ukrainoiu ta Rosiiskoiu Federatsiieiu pro spivrobitnytstvo u vykorystanni Azovskoho moria i Kerchenskoi protoky: Zakon Ukrainy vid 24 liutoho 2023 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2948-IX#Text (data zvernennia: 25.03.2023). 

29. Pro Plan zakonoproektnoi roboty Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2023 rik: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 7 liutoho 2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 25.03.2023). 

30. Ofitsiine internet predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. Ukazy.
URL: https://www.president.gov.ua/documents/decrees?s-num (data zvernennia: 25.03.2023). 

31. Pytannia zaprovadzhennia ta zabezpechennia zdiisnennia zakhodiv pravovoho rezhymu voiennoho stanu v Ukraini: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 liutoho 2022 r. https://www.kmu.gov.ua/npas/ (data zvernennia: 26.03.2023). 

32. Dyv., napryklad: Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia pervynnoi otsinky stanu implementatsii aktiv prava Yevropeiskoho Soiuzu (acquis YeS): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 liutoho 2023 r. https://www.kmu.gov.ua/npas (data zvernennia: 25.03.2023). 

33. Plan priorytetnykh dii Uriadu na 2023 rik. Kabinet Ministriv Ukrainy.
URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites(data zvernennia: 26.03.2023). 

34. Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy źPro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini╗: Zakon Ukrainy vid 7 liutoho 2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2915-20#Text(data zvernennia: 27.03.2023). 

35. Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy źPro prodovzhennia stroku provedennia zahalnoi mobilizatsii╗: Zakon Ukrainy vid 7 liutoho 2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2916-IX#Text (data zvernennia: 27.03.2023). 36. Plan vidnovlennia Ukrainy. Vidnovlennia Ukrainy. URL: https://recovery.gov.ua (data zvernennia: 27.03.2023).

<< Back

­Óš­Óßţ˛ŕÓ ˝ÓÚ˛Ó Ôňß ˝˛ˇńŔ