Редакційна колегія

Редакційна колегія
Щорічника наукових праць «Правова держава»


Головні редактори:

 • Співголова редакційної колегії:  Скрипнюк О.В. – директор Інституту держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, Віцепрезидент НАПрН України, академік НАПрН України,
  д.ю.н., проф.;заслужений юрист України (ORCID 0000-0001-7052-3729);  
 • Співголова редакційної колегії: Шемшученко Ю.С.  – радник при дирекції Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, , академік НАН України, академік НАПрН України,
  д.ю.н., проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-8157-9725).

Відповідальний редактор:

 • Пархоменко Н. М.  - завідувач відділом теорії держави і права Інституту держави і права імені
  В.М. Корецького НАН України, чл.-кор. НАН України, чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-5870-9261).

Члени редколегії:

 • Андрійко О.Ф. -  провідний науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права, чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-7507-3090);
 • Батанов О.В. - провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н.,проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0000-0002-0239-4539);
 • Батлер В. Е. (Butler W. E.) -  Університет штату Пенсільванія (США), Професор Школи права, д.ю.н. (LL.D., Ph.D., J.D.) (ORCID 0000-0002-3286-0748);
 • Варга Ч.  (Varga C.) – доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, почесний професор і директор-засновник Інституту філософії права Католицького університету Угорщини, почесний-професор дослідник Інституту правових досліджень Академії наук Угорщини ORCID 0000-0001-5256-0518);
 • Вишновецька С.В. – завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Державного університету «Київський авіаційний інститут», доктор юридичних наук, професор (ORCID 0000-0001-8482-7942);
 • Гардос-Орас Ф. – PhD, страший науковий співробітник Центру соціальних досліджень Угорської Академії Наук (ORCID 0000-0002-3286-0748);
 • Гетьман А.П. – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0000-0002-1937);
 • Горбатенко В.П. - провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік Української  академії  політичних наук, д.політ.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0000-0002-2400-954Х);
 • Зайчук О.В. - головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, академік НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України, (ORCID: 0009-0007-5038-5876 );
 • Залєсни Я. (Zaleśny J.) – Інститут політичних наук Варшавського університету, доцент, доктор юридичних наук (PhD with «habilitation») (ORCID 0000-0002-8231-4454 );
 • Кваша О.О. – член Вищої ради правосуддя,провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою,  д.ю.н., проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-9832-6070);
 • Костенко О.М. -  провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, академік НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки  і техніки України (ORCID 0000-0002-3286-0748);
 • Кресін О.В. – провідний науковий співробітник відділу міжнародного права та права Європейського Союзу, д.ю.н.,проф. (ORCID 0000-0002-4016-6596);
 • Кресіна І.О. – провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології, чл.-кор. НАПрН України, д-р політ. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0000-0003-0771-9707);
 • Кулинич П.Ф. -  завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0000-0001-8716-0661);
 • Малишева Н.Р. – провідний науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0001-6630-227X);
 • Нагребельний В.П. - заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, чл.-кор. НАПрН України, к.ю.н.,заслужений юрист України (ORCID 0000-0003-4201-4243);
 • Оніщенко Н.М. - заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік НАПрН України,  д.ю.н.,проф.,заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-1671-2139); 
 • Сіренко В.Ф. – головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,  чл.-кор. НАН України, академік НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України  (ORCID 0000-0002-3377-7524);
 • Сухонос В.В. - завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Навчально-наукового Інституту Сумського державного університету , д.ю.н., проф. (ORCID 0000-0002-9058-5182); 
 • Тамбуреллі Дж. (G. Tamburelli) – Інститут міжнародних правових досліджень Національної дослідницької ради Італії,  Керівник проекту з досліджень, Дослідник, PhD (ORCID 0000-0002-7226-9151);
 • Тимченко Г.П. - провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., старший науковий співробітник (ORCID 0000-0003-4263-9948);
 • Теплюк М.О. - заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – Керівник Головного юридичного управління, д.ю.н., заслужений юрист України (ORCID 0000-0001-6340-1352); 
 • Усенко І.Б. -  завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, к.ю.н, проф., заслужений юрист України (ORCID 0000-0002-6832-2933);
 • Хуторян Н.М. – провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,чл.-кор. НАПрН України, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ORCID 0009-0005-8292-3275);
 • Ющик О.І. - головний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України  (ORCID 0000-0001-5512-3612).

  G Analytics
разработка сайта веб студия