Правова держава. Випуск 25 (2014)

Правова держава. Випуск 25 (2014)

Правова держава. Випуск 25 (2014)

Правова держава. Випуск 25 / До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 1949-2014. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 320 с.

У щорічнику «Правова держава» відображено основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології та інших галузей права на сучасному етапі державотворення і правотворення.

Цей випуск щорічника присвячений 65-річчю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ЗМІСТ

Патон Б. Є.
Вітальне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3
Шемшученко Ю. С.
В авангарді української юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Сіренко В. Ф., Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І.
Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав
людини в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Усенко І. Б.
Українська історико-правова наука
на початку xxi ст.: здобутки та перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Ющик О. І., Антонов В. О.,
Костецька Т . А ., Куян І. А ., Мурашин Г. О., Суржинський М. І.

Проблеми розвитку конституційного права України
на сучасному етапі: теорія і практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Батанов О. В., Воротіна Н. В., Гаєва Н. П., Ісаєва Н. К., Пухтинський М. О.
Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні
в умовах конституційно-правової модернізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Хуторян Н. М.
Напрями розвитку науки трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Венецька М. В.
Перспективи розвитку цивільного права та законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Кулинич П. Ф.
Земельне право України на початку ХХІ ст.: предмет, виклики, перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Малишева Н. Р., Олещенко В. І.
Актуальні проблеми розвитку екологічного права та перспективи їх розв’язання. . . . . . . . . . . . . . .
167
Андрійко О. Ф., Нагребельний В. П., Дерець В. А., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Тимощук В. П.
Теоретико-прикладні аспекти розвитку адміністративного
права та державного управління в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
Костенко О. М., Кваша О. О., Прилуцький С. В., Ландіна А. В.,
Кубальський В. Н., Нерсесян А. С., Дідик С. Є., Козлюк Л. Г.

Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції
та кримінології в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
Малишева Н. Р.
Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі космічного права. . . . . . . . . . . . . . . . .
226
Денисов В. Н.
Місце і роль доктрини в міжнародному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
Кресіна І. О., Сотник А. Л.
Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
Бошицький Ю. Л.
Науково-освітній комплекс нан україни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
310

<< Назад

  G Analytics
разработка сайта веб студия