Правова держава. Випуск 27 (2016)

Правова держава. Випуск 27 (2016)

Правова держава. Випуск 27 (2016)

Правова держава. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2016. – 694 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

<< Назад

  G Analytics
разработка сайта веб студия